ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access20 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş

Ankara  2007

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ethem Cebecioğlu  
Hz. Mevlânâ Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ss, 7-12

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ethem Cebecioğlu  
HZ. MEVLÂNÂ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 7-12

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan Kamil Yılmaz  
MEVLÂNÂ VE MESAJI Ss, 13-19

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sönmez KUTLU  
TARİHSEL SÜREÇTE ALEVİLİĞİN YAZILI KAYNAKLARINDA YAPILAN METİN TAHRİFATI: SAFVETU’S-SAFÂ’NIN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN Ss, 21-32

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Demirci  
SULTAN MAHMUT VE AYAZ Ss, 33-38

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz BATUK  
REDDİYE/POLEMİK GELENEĞİ VE MEVLÂNÂ’NIN HIRİSTİYANLIK ALGISI Ss, 39-68
Tradition of Polemic and Mawlana’s Understanding of Christianity
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hülya Küçük  
MEVLEVÎ HANIM HALÎFE VE ŞEYHLER Ss, 69-78
Mawlawī Female Substitutes and Sheiks
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Ss, 79-92

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bayram Ali Çetinkaya  
“İKİZ RUHLAR”IN KONUŞMA DİLİ SEMÂ Ss, 93-115
The Language of “Twins Souls” Semâ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semih Ceyhan  
İSMAİL RÜSÛHÎ ANKARAVÎ’NİN MESNEVÎ TAHKÎKİ: MESNEVÎ’DEKİ MÂNÂYA METODOLOJİK BİR YAKLAŞIM Ss, 117-142
The Analysis of Mathnawi by Ismail Rusuhi Anqarawi a Methodological Approach to the Meaning in Mathnawi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan AKTAŞ  
MODERN TÜRK ŞİİRİNDE MEVLÂNÂ VİZYONU VE MİSYONU Ss, 143-158

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami ŞİMŞEK  
ERZİNCAN MEVLEVÎHÂNESİ SON POSTNİŞÎNİ KEMAHLI İBRAHİM HAKKI EFENDİ’NİN DÎVÂN’INDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ Ss, 159-174
Thoughts that are wıth Mevlana And Mevlev ı of İbrahim Hakkı Gentleman from Kemah who is Last Sheikh of Erzincan Mevlevihane in His Divan
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cevdet Kılıç  
MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA FELSEFE VE FİLOZOFLAR Ss, 175-202
Philosophy and Philosophers in Thinking World of Mevlânâ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Ögke  
2007 DÜNYÂ MEVLÂNÂ YILI MÜNÂSEBETİYLE Ss, 203-210

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahit Göktaş  
2007 MEVLÂNÂ YILINDA İRFAN HAMLELERİ Ss, 211-216

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. SÜLEYMAN ULUDAĞ* İLE SÖYLEŞİ Ss, 219-230

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF.DR. MUSTAFA KARA* İLE SÖYLEŞİ Ss, 231-235

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. OSMAN TÜRER* İLE SÖYLEŞİ Ss, 237-247

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. ABDULHAKİM YÜCE* İLE SÖYLEŞİ Ss, 249-254

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. MUSTAFA AŞKAR İLE SÖYLEŞİ Ss, 255-260

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. DİLAVER GÜRER* İLE SÖYLEŞİ Ss, 261-266

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN* İLE SÖYLEŞİ Ss, 267-274

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DOÇ. DR. HİMMET KONUR* İLE SÖYLEŞİ Ss, 275-281

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DOÇ. DR. İSA ÇELİK* İLE SÖYLEŞİ Ss, 283-289

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DOÇ. DR. HÜLYA KÜÇÜK* İLE SÖYLEŞİ Ss, 291-295

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DOÇ. DR. SÜLEYMAN DERİN* İLE SÖYLEŞİ Ss, 297-302

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DOÇ. DR. CENGİZ GÜNDOĞDU* İLE SÖYLEŞİ Ss, 303-313

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DOÇ. DR. RİFAT OKUDAN* İLE SÖYLEŞİ Ss, 315-321

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
YRD. DOÇ. DR. SEZAİ KÜÇÜK* İLE SÖYLEŞİ Ss, 324-350

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
KABİR HELMINISKI İLE SÖYLEŞİ Ss, 351-353

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DR. SÂFİ ARPAGUŞ* İLE SÖYLEŞİ Ss, 355-364

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DR. M. MUSTAFA ÇAKMAKLIOĞLU* İLE SÖYLEŞİ Ss, 365-373

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DR. SALİH ÇİFT* İLE SÖYLEŞİ Ss, 375-380

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DR. HÜSEYİN KURT* İLE SÖYLEŞİ Ss, 381-391

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DR. ALİ TENİK* İLE SÖYLEŞİ Ss, 393-403

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sare ÇETİNTAŞ  
TEZ TANITIM VE DEĞERLENDİRME Ss, 405-408

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serap ŞAH  
Book Presentation and Evaluation: İbn-i Bezzâz, Safvetü’s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Mecd, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî 1994. Ss, 409-414

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri