ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access24 . SayıEditor
Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz

Assistant Editor
Doç. Dr. Necdet Tosun

İstanbul  2009

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Nadirhan Hasan  
Arslan Bâb ve Ahmed Yesevî Ss, 1-10
Arslan Bab and Ahmad Yasawi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lütfen Seçiniz  
Arslan Bâb ve Ahmed Yesevî Ss, 1-10
Arslan Bāb and Ahmad Yasawī
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Nuri Küçük  
Şems-i Tebrizî’nin Tasavvufî Meşrebi ve Mevlânâ’nın Düşüncelerine Tesiri Ss, 11-38
Shams Tabrizi’s Mystical Disposition and His Influence on Mawlana’s Thought
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulmecit İslamoğlu  
Mudurnulu Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk Adlı Eserindeki Dil ve İfade Özellikleri Ss, 39-73
Davud-i Khalwati of Mudurnu and Stylistic Forms in His Gulshen-i Tevhid u Tahkik
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yakup Şafak  
Mevlânâ’ya Atfedilen “Yine Gel…” Rubâîsine Dair Ss, 75-80
About a Quatrain Attributed to Mawlana: “Come, come again, whoever you are”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Aksu  
Aziz Mahmud Hüdâyî Adına Kayıtlı Mevlid-i Şerîf ve Mi’râciye Risâlesi Ss, 81-96
The Risala Attributed to Aziz Mahmud Hudayi entitled Mawlid-i Sharif and Mi’rajiya
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

R. Sean O'fahey Translator: Kadir Gömbeyaz  
Askıya Alınmış Sûfîlik –Sudan Mehdisi ve Sûfîler– Ss, 97-112

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Franz Rosenthal Translator: Ercan Alkan  
Felsefe ve Tasavvuf Arasında İbn Arabî Ss, 113-149

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tez tanıtım ve değerlendirme: The Concept of Hikmah in Early Islamic Thought Ss, 151-161

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tez tanıtım ve değerlendirme: Zeynüddîn-i Hâfî ve Tasavvufî Görüşleri Ss, 162-171

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tez tanıtım ve değerlendirme: Çağdaş Türk Düşüncesinde İbn Arabî Felsefesinin Ele Alınışı Ss, 172-181

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Nedim Tan  
Book Presentation and Evaluation: Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken -Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun- Ss, 183-187

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Sacid Arı  
Book Presentation and Evaluation: Süleyman Uludağ, Dört Kapı Kırk Eşik: İslâm Toplumlarında Sûfî Gelenekler ve Derviş Tipleri Ss, 188-190

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Sempozyum ve toplantı notları: Azerbaycan’da Tertip Edilen İbn Arabî Sempozyumu (10 Ekim 2009) Ss, 191-194

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Sempozyum ve toplantı notları: “Güneşle Aydınlananlar”-Uluslararası Hz. Şems Sempozyumu (11-16 Aralık 2009 Ss, 195-197

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri