ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access25 . SayıEditor
Hasan Kâmil Yılmaz

Assistant Editor
Necdet Tosun

İstanbul  2010

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Hasan Kamil Yılmaz  
Mükemmeliyetçi Hocamız: Mustafa Tahralı Ss, 3-7

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ercan Alkan  
Prof. Dr. Mustafa Tahralı: Biyografik ve Bibliyografik Bir Not Ss, 9-19

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emin Işık  
Aziz Dost Ss, 21-23

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fahrettin Olguner  
Elli Beşinci Yılında Dostluğa Dipnot Ss, 25-30

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Demirci  
Tanıdığım Mustafa Tahralı Ss, 31-42

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Kara  
Hakikatli İnsan Ss, 43-51

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gönül Paçacı Tuncay  
Böyle Olurdu Bu Devirde Kâr-ı Nâtık Güftesi Ss, 53-55

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Durusoy  
Yokluktan Varlık, Yanlıştan Doğru Öğrenilmez! Ss, 57-60

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Safi Arpaguş  
Mesnevî'den Tefe'ül Ss, 61-63

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Kara  
Vefatının 110. Yılında Süleyman Senih Efendi Ss, 107-121
Süleyman Senih Efendi on 110th Anniversary of His Death
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Reşat Öngören  
Osmanlılar Döneminde Semâ ve Devrân Tartışmaları Ss, 123-132
Discussions of Sema and Devran during the Ottoman period
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilaver Gürer  
Mesnevî’nin Son Hikâyesi Işığında Aşkın Anlatılamazlığı ya da Mesnevî Neden Sonlandırılmamıştır? Ss, 133-143
The Ineffability of Love in the Light of the Mathnawi’s Last Story Or Why Was the Mathnawi not completed?
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar Caferov  
Seyyid Ali es-Sabit er-Rifaî ve "Kisve-i Ma'rifî" Adlı Risalesi Ss, 145-195
Seyyid Ali es-Sabit er-Rifai and his treatise of Kiswa-i Maarif
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necdet Tosun  
Sûfî Gözüyle Hac Ss, 197-209
Hajj from Sufi Perspective
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Safi Arpaguş  
Tasavvufî Düşünce ve Şerh Geleneğinde Mevlânâ Celaleddin Rûmî-Muhyiddin İbn Arabî İlişkisi Ss, 211-238
The Relationship between Mawlana Jalaladdin Rumi and Ibn Arabi in the Tradition of Sufi Commentary and Thought
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nadirhan Hasan  
Mevlânâ’nın Mesnevî’si Tesirinde Yazılan Çağatayca Bir Eser: Baba Rahim Ss, 239-250
A Chagatai Work Written under the Influence of Rumi’s Mathnawi: Baba Rahim Mashrab’s Work Titled “Mebde-i Nûr”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veysel Akkaya  
Bir İbn Arabî Tâkipçisi Şemsüddîn İsmâil b. Sevdekîn Ss, 251-259
A follower of Ibn Arabi: Shamsuddin Ismael b. Sawdakin
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nasr Hamid Ebu Zeyd Translator: Semih Ceyhan  
İbnü’l-Arabî’ye Göre İnsan-Âlem, İnsan-Allah İlişkisi Ss, 261-293

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necdet Tosun  
Book Presentation and Evaluation: Muhammed Hayat Nevşahî, Tezkire-i Nevşahiyye Ss, 295-297

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muammer Cengiz  
Book Presentation and Evaluation: Mahmut Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Giriş Ss, 299-303

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet Bedirhan  
Book Presentation and Evaluation: Mehmet Demirci, Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü: Makaleler Ss, 305-307

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Osmanlı Âlim ve Mutasavvıfı Ebû Said Muahmmed Hadimî Sempozyumu Ss, 309-313

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tasavvuf Anabilim Dalı III. Koordinasyon ve İstişare Toplantısı Ss, 315-317

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri