ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access26 . SayıEditor
Hasan Kâmil Yılmaz

Assistant Editor
Necdet Tosun

İstanbul  2010

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Dilaver Gürer  
Osmanlılar'da Semâ, Devrân, Raks Tartışmaları ve İki Şeyhulislam Risalesi Ss, 1-23
Two Treaties by Two Ottoman Sheikh al-Islam and Discussions during the Ottoman Empire on Sufi Dance (Sama’ and Dawran)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semih Ceyhan  
Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisi'ndeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selânikli Mehmed Es’ad Dede Ss, 25-70
Mathnawi-Reciter Mehmed Es’ad Dede of Salonika: Under the Light of Tahir al-Mevlevi’s Memoir’s published in Mahfil Magazine
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
Ölümsüzlük Düşüncesi ve Ölüm Sezgisi Üzerine Ss, 71-90
On the Idea of Immortality and Intuition of Death
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Derin  
Şamlı Bir Sûfî: Şeyh Arslan Dımaşkî ve Tevhîd Risâlesi Ss, 91-124
Sheikh Arslan of Damascus and his Epistle on Tawhîd
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilaver Selvi  
Beyzâvî Tefsirinde Nefs Tezkiyesi ve Takva Ss, 125-161
Spiritual Purification and Piety in the Exegesis of Baidawi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil Baltacı  
Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Mirsâdü’l-ibâd Ss, 163-177
Mersād al-ebād As a Sufi Classic
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kerim Kara  
Karabâş-ı Velî’nin Elifbânın İlk Dört Harfini İbn Arabî Perspektifinden Yorumlaması Üzerine Ss, 179-207
On Karabâş-ı Velî’s Interpretation of the First Four letters of the Arabic Alphabet through Ibn Arabi’s Perspective
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lütfen Seçiniz الأستاذ الدكتور زعيم خنشلاوي  
التصوف في تاريخ الجزائر Ss, 209-219

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zaîm HINŞELÂVÎ Translator: Dilaver GÜRER  
Cezâyir Târihinde Tasavvuf Ss, 221-235

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Robert WISNOVSKY Translator: Ercan ALKAN  
Şiî Kelâmda Ekberî Dönüşümün Bir Yönü Ss, 237-252

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nasr Hâmid Ebû Zeyd Translator: Semih CEYHAN  
İbn Arabî’ye Göre Te’vil ve Mârifet Ss, 253-286

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Kara  
Book Presentation and Evaluation: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası Ss, 287-330
Halil İbrahim ŞİMŞEK , Sâfi ARPAGUŞ , Semih CEYHAN , M.Nedim TAN , Yusuf Turan GÜNAYDIN , K.Yusuf ÜNAL , Ercan ALKAN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri