ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access27 . SayıEditor
Hasan Kâmil Yılmaz

Assistant Editor
Necdet Tosun

İstanbul  2011

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Hasan Kamil Yılmaz  
Yüzü, Sözü ve Özü ile Güzel Bir İnsan: Muhterem Selçuk Eraydın Hocam Ss, 3-10

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ercan Alkan  
“Sanman Taleb-i Devlet ü Câh Etmeğe Geldik”: Selçuk Eraydın’ın (1937-1995) Hayâtı ve Çalışmaları Ss, 11-22

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emin Işık  
Selçuk Eraydın’ın Ahlâkî Şahsiyeti Ss, 23-30

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Demirci  
Bir Güzel İnsan: Selçuk Eraydın Ss, 39-43

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf Ünal  
Mustafa Tahralı ile Merhûm Selçuk Eraydın’a Dâir Ss, 45-56

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Erkal  
Hocam Selçuk Eraydın Ss, 57-58

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadrettin Gümüş  
Bir Mirac Gecesiydi Ss, 59-68

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yakup Çiçek  
Selçuk Eraydın Hocamızı Anarken Ss, 69-74

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necdet Tosun , Ali Namlı  
İrfan Gündüz ile Merhûm Selçuk Eraydın Hakkında Ss, 75-79

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Demirci  
Gazi Dervişler ve Balkanlar Ss, 147-159

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Kara  
Mustafa Eşref Paşa ve Dîvan’ındaki Tasavvufî Kültür Ss, 161-168

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Aşkar  
Mutasavvıfların Ashâb-ı Kehf Kıssası Hakkındaki Bazı Yorumları Ss, 169-178

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Moeen Nizami  
Studies on Shams-e Tabrizi in the Indian Subcontinent Ss, 203-218
Hint Alt Kıtasında Şems-i Tebrîzî Hakkında Araştırmalar
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Derin  
Benedict’in The Rule İsimli Eseri Çerçevesinde Ruhbânlık ve Tekke Hayatına Bir Bakış Ss, 219-252
Revisiting the Priesthood and Monastic Life from the Scope of Benedict’s Work Titled The Rule
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nermin Öztürk  
Lamaist ve Sûfî Gelenek Üzerinden “Kutsal Yolculuğu” Yeniden Düşünmek Ss, 253-268
Rethinking the Sacred Journey from Lamaist and Sufi Traditional Perspectives
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan Övüç  
Mecmua-i Tekâyâların Serencamı ve Yeni Bir Liste Neşri Ss, 269-320
The End of Majmua-i Takaya (List of the dervish lodges) and Publication of a New List
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Molla Fenârî Translator: Semih Ceyhan  
Vahdet-i Vücûda Dair On Kaide: Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye Ait Bir Ss, 321-327

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Giuseppe Scattolin Translator: Ercan Alkan  
İslâm’da Tasavvuf ve Hukuk: Zimmîler Hakkında İbn Arabî’nin (560/1165-638/1240) Bir Metni Ss, 329-350

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdur Rashid Bhat Translator: Süleyman Gökbulut  
Şah Veliyyullah Dihlevî: Tasavvufî Düşüncelerinin Bir Değerlendirmesi Ss, 351-361

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri