ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access29 . SayıEditor
Prof. Dr. Necdet Tosun

Assistant Editor


İstanbul  2012

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Meliha Yıldıran Sarıkaya  
Bir Şerh Dört Şârih: Eşrefoğlu’nun Kasîde-i Hayrân Şiirinin Şerhleri ve Bu Şerhlerin Âidiyeti Meselesi Ss, 1-42
One Commentary Four Commentators: Commentaries of Eshrefoglu Rumi’s Qasîde-i Hayrân and the Question of the Authorship of these Commentaries
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Kaya  
XIX ve XX. Asırda Osmanlı’da Mutasavvıf Müfessirler Ss, 43-77
Sufi Exegetes of the XIX and XXth Century in the Ottoman Empire
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali NAMLI  
Emir Abdülkadir el-Cezâirî’nin Velâyet Anlayışı Ss, 79-102
Amir Abdulqadir al-Jazâirî’s Views on Sainthood (Walayah)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rahman Muştak Mihr رحمان مشتاق مهر- سمیه جبارپور  
نگاهی به معتقدات صوفیانۀ ابوعبدالله محمّد بن خفیف شیرازی Ss, 103-119
Ebû Abdullah b. Hafîf Şîrâzî’nin Tasavvufî Görüşlerine Genel Bir Bakış
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rıdvan Muhammed Said İzuli رضوان محمد سعيد ايزولي  
تصوف الأمير عبد القادر الجزائري من خلال شعره Ss, 121-146
Abdulkadir el-Cezâirî’nin Şiirlerinde Tasavvuf
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nehemia Levtzion Translator: Ercan Alkan  
XVIII. Yüzyıl Sûfî Tarîkatları - Yapı, Teşkilat ve Ritüel Bakımından Meydana Gelen Değişimler Ss, 147-162

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Araştırma Notları Ss, 163-198

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lütfen Seçiniz Zeynep Şeyman ÖZKAN , Yusuf Turan GÜNAYDIN , M.Nedim TAN , Abdurrahman ACER , Ercan ALKAN  
Book Presentation and Evaluation: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası Ss, 199-238

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammed COŞKUN Ali BENLİ , Mehmet Zahit TİRYAKİ , Ercan ALKAN , M.Nedim TAN , M.Akif KOÇ , Abdurrahman ACER , Yusuf Turan GÜNAYDIN  
Book Presentation and Evaluation: Kitap Ss, 239-291

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri