ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access3 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Abkara  2000

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mehmet Demirci  
İbadetlerin İç Anlamı Ss, 9-31

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Demirci  
İbadetlerin İç Anlamı Ss, 9-32

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ethem Cebecioğlu  
Hacı Bayram-ı Veli and His Contributions to Ottoman State at Interregnum Period Ss, 33-42

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ethem Cebecioğlu  
Haci Bayram-ı Vell and His Contributions to Ottoman State at Interregnum Period Ss, 33-42
Haci Bayram-ı Vell and His Contributions to Ottoman State at Interregnum Period
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Tatcı Cemal Kurnaz, Halil Çeltik  
Türk Edebiyatında Mi'yar Geleneği İçinde Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî'nin Hurde-i Tarikat'ı Ss, 43-64

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Tatcı Prof. Dr. Cemal Kurnaz , Arş. Gör. Halil Çeltik  
Türk Edebiyatında Mı'yar Geleneği İçinde Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravi'nin Hurde-ı Tarikat'ı Ss, 43-64

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Himmet Konur  
Gülşeniliğe Dair Bir Eser: N.azir İbrahim'in Beyan-ı Tarikat-ı Gülşenı:~si Ss, 65-80

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz Gündoğdu  
Aziz Mahmud Hüday1'nin Belgıradlı Ali Efendi'ye Gönderdiği Mektup Ss, 81-84

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Aşkar  
Reenkarnasyon (Tenasüh) Meselesi ve Mutasavvıfların Bu konuya Bakışlarının DeğerlendiıiJmesi Ss, 85-100

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Müfit Selim Saruhan  
A Comparlsion of The Usage of Metaphor (Isti'are) In The Islamic Philosophers and Mystics Ss, 101-128
A Comparlsion of The Usage of Metaphor (Isti'are) In The Islamic Philosophers and Mystics
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Aşkar  
Son Dönem Tekke Mecmfialarından Yeşilzade Mehmed Salih Efendi'nin Rehber-i Tekaya'sı Ss, 129-165

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dosay KENJETA Y  
Yesevilik Kültürü ve "İlıni Ateizm" Ss, 167-178

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mesnevilian Ali Fuad Translator: Halim GÜL  
Preparation: Ceride-i Sufiyye 'den: Selamet-i Kalbiyye Ss, 179-184

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulhakim Yüce  
Book Presentation and Evaluation: Klasiklerimiz " El-Lüma' " Ss, 185-195

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M.]. Kister Translator: Cemal Ağırman  
"Receb Ayı Allah'ın Ayıdır" Ss, 197-230

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri