ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access32 . SayıEditor
Prof. Dr. Necdet Tosun

Assistant Editor


İstanbul  2013

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Halil Baltacı  
‎Saf Aşkın Üstadı: Ahmed Gazzalî ve Tasavvuf Anlayışı‎ Ss, 1-41
Master of Pure Love: Ahmed Ghazzali and his Understanding of Sufism‎
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil Baltacı  
“Saf Aşkın Üstadı”: Ahmed Gazzalî ve Tasavvuf Anlayışı Ss, 1-41
“Master of Pure Love: Ahmed Ghazzali and his Understanding of Sufism”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hayri Kaplan  
Zeynü’l-A‘yâd: Şeyh Sahafî’nin Hacı Bayrâm-ı Velî’ye Ait “Çalabım Bir Şâr Yaratmış” Şiirine Yazdığı Şerh Ss, 43-73
Zayn al-A’yâd: A Commentary by Shaykh Sahafî on Hadji Bayram’s Poem “Çalabım bir şâr yaratmış”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Necmettin Bardakçı - M. Saffet SARIKAYA - Nejdet GÜRKAN  
İbnü’s-Serrâc’a Göre Sarı Saltuk Ss, 75-110
Sari Saltuk: According to Ibn al-Sarrâj
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilaver Selvi  
Sûfîlerin Ricâlü’l-Gayb Tanımı, Taksimi ve Buna Dayanak Yaptıkları Hadisler Ss, 111-137
Sufi Definition and Classification of Rijal al-Ghayb and The Prophetic Traditions Upon Which They Base This Concept
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Baz  
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Halifelerinden Şeyh Hâlid-i Cezerî ve Basret Dergâhı Ss, 139-167
Sheikh Khalid-i Jazari, One of the Successors of Mawlana Khalid-i Baghdadi, and the Sufi Lodge in Basret
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Arthur F. BUEHLER Translator: Mehmet ATALAY  
İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin Mektûbât’ında Şerîat ve Ulemâ Ss, 169-181
Shariat and Ulama in Ahmad Sirhindi’s Collected Letters
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülnaz Saidova  
Yâkub Çerhî’ye Âit Tefsirin Orta Asya Türkçesine Yapılan Tercümeleri Ss, 183-190

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Translator:  
Hz. Ali’ye Atfedilen Seyr ü Sülûk Mertebeleri ile İlgili Bir Risâlenin Tercümesi: Tercemetü etvâri’sseyr ve’s-sülûk Ss, 191-202

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kübra Ceylan Şule Bayraktar  
Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî’nin Münâzara-i Dil ü Cân Adlı Risâlesi ve Türkçe Tercümesi Ss, 203-220

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Translator:  
Mustafa el-Bekrî’ye Âit el-Feyzü’l-Ahmediyyü’rrevî Adlı Eserin Tercümesi: Tercüme-i Şerh-i Salât-ı Ahmed Bedevî Ss, 221-244

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Sacid Arı  
Halil Sıdkî el-Halvetî’nin Abdurrahman Câmî’ye Ait Bir Beyit Üzerine Yazdığı Şerh: Şerh-i Beyt-i Heme Sârî Heme Ârî Ss, 245-255

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lütfen Seçiniz  
Book Presentation and Evaluation: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası Ss, 257-285

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri