ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access33 . SayıEditor
Prof. Dr. Süleyman Derin

Assistant Editor


İstanbul  2014

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Orkhan Musakhanov Necdet Tosun  
Tefsîru’l-Ceylânî’nin Abdülkādir Geylânî’ye Nisbeti Meselesi Ss, 1-16
The Problem of the Attribution of Tafsir al-Jailani to Abdulqadir Jailani
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Safi Arpaguş  
Galata Mevlevîhânesi Örneğinde İstanbul Mevlevîliğinin Kültürel Hayata Etkisi Ss, 17-37
Istanbul Mawlawi Order’s Influence on Cultural Life: The Case of Galata Mawlawi Lodge
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Safi Arpaguş  
Galata Mevlevîhânesi Örneğinde İstanbul Mevlevîliğinin Kültürel Hayata Etkisi Ss, 17-37
Istanbul Mawlawi Order’s Influence on Cultural Life: The Case of Galata Mawlawi Lodge
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet YILDIZ  
İşârî Tefsirin Kabul Şartları Bağlamında Cemâl-i Halvetî’nin Kısa Sûrelere Getirdiği Yorumlar Ss, 39-56
Jamal Khalveti’s Interpretations of the Short Qur’an Chapters within the Context of the Conditions for the Validity of Sufi Qur’an Commentary
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Salim Güven  
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi ve Arûsiyye Tarîkatı Ss, 57-94
Shebenderzade Filibeli Ahmed Hilmi and Arusiyya Sufı Order
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Arthur F. BUEHLER Translator: Mehmet Atalay  
Ahmed Fârûkî Sirhindî: Yeni Bir Değerlendirme Ss, 95-118

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

William CHITTICK Translator: Ahmet Murat ÖZEL  
Şîa’da Bir Şazelî İzi Ss, 119-122

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tasavvuf Mûsikîsinden İki Salât Ss, 123-128

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Abdülhakim Arvâsî ve Tasavvuf Anlayışı Ss, 129-150

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Topçuzâde Mehmed Ârif Bey’in Ankāu muğrib, el-İnsânü’l-kâmil ve Miftâhu’l-vücûdi’l-eşher’den Yaptığı Tercümeler Ss, 151-223

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Miralay Mehmed Sâdık Bey’in Fütûhât-ı Mekkiyye’nin 148. Bâbı Tercümesi Ss, 225-247

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ekrem Sakar  
Book Presentation and Evaluation: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası Ss, 249-250

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma Sena Yönlüer  
Book Presentation and Evaluation: Muharrem Varol, Islahat Siyaset Tarikat: Bektaşiliğin İlgası Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Tarikat Politikaları (1826-1866) Ss, 251-257

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ekrem Sakar  
Book Presentation and Evaluation: Beşir Ayvazoğlu, Yunus, Ne Hoş Demişsin Ss, 259-262

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Öncel Demirdaş  
Book Presentation and Evaluation: Mustafa Altunkaya, Bahru’l-Ulûm Tefsirinin (Ali Semerkandî) Tasavvufî Açıdan İncelenmesi Ss, 263-266

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri