ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access4 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Ankara  2000

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mehmet Demirci  
Ölümdeki Hayat: Tasavvuf Düşüncesinde Ölüm Ss, 9-16

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Demirci  
Ölümdeki Hayat (Tasavvuf Düşüncesinde Ölüm) Ss, 9-16

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulhakim Yüce  
Bir İlim Olarak Tasavvuf Ss, 17-40

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz Gündoğdu  
Sultan Ahmed Câmii İlk Cum‘a Vâizi: Abdülmecîd Sivâsî (971/1563-1049/1639) (Vâizlik Hizmetleri, Sultan Ahmed Câmii’ne Atanması, Va‘z Uslûbu) Ss, 41-53

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Aşkar  
Tasavvuf Tarihi Alanında Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Bibliyografyası Ss, 55-78

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

A. Galip SEZGİN  
Kur’ân’da “Huşû’” Kelimesinin Semantik Analizi Ss, 79-106

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Derin  
The Origins of the Term Sufi Ss, 107-114
The Origins of the Term Sufi
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Müfit Selim Saruhan  
Ebû Hayyan et-Tevhidî (ö. 970 veya 990) ve el-Mukâbâsat Adlı Eserinin Tasavvuf Ahlâkı Açısından Tahlîli Ss, 115-126

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Bolat  
Muhâsibî (ö. 243-857)’ye Göre Marifetin Unsurları Ss, 127-154

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet SÜRMELİ  
Tarikat-ı Muhammediyye Bağlamında Muhammed Sûresi’nin 19. Âyetine Bakış Ss, 155-194

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halis Translator: Halim GÜL  
Preparation: Ceride-i Sûfiyye’den İmâm-ı Gazâlî’nin Bir Mektubu Ss, 195-198

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
Book Presentation and Evaluation: Klâsiklerimiz/III: “er-Risâle” (İmam Abdülkerim el-Kuşeyrî - ö . 465/1072) Ss, 199-214

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M.]. Kister Translator: Ali AKSU  
et-Tehannüs: Kelime Anlamı Üzerine Bir Araştırma Ss, 215-230

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Darshan Singh Translator: Ahmet Cahid Haksever  
“Cüneyd ve Hallac’ın Sünnet, Ahvâl ve Makâmât’a Karşı Tutumları Ss, 231-238

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lütfen Seçiniz  
Book Presentation and Evaluation: Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler 3 Ss, 239-256

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu Ali ÖZTÜRK  
Book Presentation and Evaluation: Kitap Tanıtımları Ss, 257-263

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
1. ULUSLARARASI İSMAİL HAKKI BURSEVİ SEMPOZYUMU Ss, 265-267

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri