ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access6 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Ankara  2001

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Zülfikar Güngör  
İlim ve Gönül Dünyamızdan Kayan Yıldız: Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan Hocamız Ss, 9-18

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Kara  
Bir Şeyh Efendi'nin Meşrûtiyet ve Cumhuriyet'e Bakışı Ss, 19-34

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Kara  
Bir Şeyh Efendinin Meşrûtiyet ve Cumhuriyet’e Bakışı Ss, 19-34

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Tatcı Cemal Kurnaz  
Karabaş-ı Velî (ö. 1097 /1686) Ss, 35-60

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Akpınar  
Allah'ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak Ss, 61-80

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Soysaldı  
İslâm'da Tevbe Ss, 81-90

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şakir Gözütok  
Tasavvufî Eğitimde Bilginin Elde Edilmesi Ss, 91-103

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Yıldırım  
İskilipli Şeyh Muhammed Muhyiddin Yavsî (ö.920/1524)'nin Bir RisâIesi ve Risâlede Geçen Hadislerin Tahric ve Değerlendirmesi Ss, 105-118

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilaver Gürer  
"Sûfî" İbn Sinâ (ö. 428/1037) ve "Makâmâtü'l-Ârifîn"i Ss, 119-158

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nuran Altuner  
Câhidî Ahmed Efendi (ö. 1070/ 1659) Ss, 159-176

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Çelik  
Muhammed Es'ad Erbilî (1847 / 1931)'nin Kur'ân-ı Kerim Âyetlerini Yorumlama Yaklaşımı Ss, 177-210

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Derin  
Tasavvufî Yolda ilerlemeye Bir Engel Olması Açısından Evliliğin Reddi ve Manevî Evlilik Ss, 211-226

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cem Zorlu  
Seyyid Sahîh Ahmed Dede (ö. h. 1229/m. 1813) ve Mecmûatü't-Tevârîhi'l-Mevleviyye'si Ss, 227-240

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elşen Musayev  
Mir Hamza Seyyid Nigarî Karabağî Ss, 241-246

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tasavvuf Mecmuası'ndan Tasavvuf Dersleri (Muhammed Es'ad Erbilî) Ss, 247-254

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erhan Yetik  
Klasiklerimiz/V "et-Taarruf li-Mezhebi Ehli't-Tasavvuf" (Ebû Bekir Muhammed b. İshak Kelâbâzî- ö. 385/995) Ss, 255-264

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Takiyuddin İbn Teymiyye Translator: Mustafa Öztürk, Ali Bolat  
Preparation: Zahir ve Bâtın ilmine Dair Bir Risâle (Takiyuddin İbn Teymiyye) Ss, 265-302

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler V Ss, 303-316

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
Book Presentation and Evaluation: Mustafa Kara, "Gönül Mektupları" Ss, 317-325

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri