ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access7 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Ankara  2001

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Hasan Kamil Yılmaz  
Tasavvufî Açıdan Ashâb-ı Suffa Ss, 9-31

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan Kamil Yılmaz  
Tasavvufî Açıdan Ashâb-ı Suffa Ss, 9-31

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ethem Cebecioğlu  
Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile Söyleşi Ss, 33-92

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Uludağ  
"Tasavvuf, insanın içini Allah'a bütün samimiyetiyle açabileceği bir alandır" Ss, 33-92

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Tatcı Cemal Kurnaz  
Şeyh Hasan Ünsî (ö.1136/1723) Ss, 93-116

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan Altıntaş  
İtikâdî Açıdan İbnü'l-Cevzî (ö. 597/ 1218)'nin Tasavvuf'a Yaklaşımı Ss, 117-143

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Soysaldı  
İslâm'da Günah Kavramı Ss, 145-156

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
Başlangıçtan Günümüze Kadar Afrika'da İslam ve Tasavvuf Ss, 157-184

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mevlüt Albayrak  
İkbal'de Tanrı'nın Kudreti ve Kötülük Problemi Ss, 185-193

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selim Özarslan  
es-Sevâdü'l-A'zam ile el-Akîdetü't-Tahâviyye'nin İçerik Açısından Karşılaştırmalı Bir Tahlili Ss, 195-216

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülgün Yazıcı  
Kâmî'nin Şiirlerinde Tasavvuf Ss, 217-231

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan Ertürk  
What Ghazâli Denies And Does Not Deny About Causality Ss, 231-241

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nadirhan Hasan  
Hazînî (ö. 1002/1593-4)'nin Menba'u'l-Ebhâr fî Riyâzi'l-Ebrâr Adlı Eseri Ss, 243-248

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdurrezzak Tek  
Müstâkîmzâde (ö. 1202 h.)'nin Risâle-i Melâmiye-i Bayramiye Adlı Eseri İle İlgili Bir İnceleme Ss, 249-268

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa TEKİN  
Mevlânâ Celâleddin Rûmî (ö.1273)'nin Din Anlayışı Ss, 269-278

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan Muslu  
Bakü Devlet Üniversitesi İlimler Akademisi "Mehemmed Fuzûlî Adına El Yazmaları Kütüphanesi"nde Bulunan Tasavvufa Dair Eserler Ss, 279-292

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz Gündoğdu  
Osmanlı'nın Son Döneminde Yayınlanan Tasavvufî Muhtevalı Muhibbân Dergisi ve 1327/1911 Yılı 4. Sayısında Yer Alan Bazı Makaleler Ss, 293-304

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sezai KÜÇÜK  
Klasiklerimiz/VI "İhyâu Ulûmi'd-dîn" (Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî et-Tûsî - ö. 505/1111) Ss, 305-320

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Translator: İdris Şengül  
Bakara Sûresi'nin Gerdanlığı Birr (İyilik) Âyetinin Tefsiri Ss, 321-335

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Toshihiko Izutsu Translator: Burhanettin Tatar  
Aynülkudât Hemedânî (ö.1131)'nin Düşüncesinde Tasavvuf ve Dilin Çok Anlamlılığı (Teşabüh) Sorunu Ss, 337-348

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler VI Ss, 349-362

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ihsan soysaldı  
Book Presentation and Evaluation: Reşat Öngören, "Osmanlılar'da Tasavvuf: Anadolu'da Sûfîler, Devlet ve Ulema (XVI. Yüzyıl) Ss, 363-368

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri