ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access







8 . Sayı



Editor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Ankara  2002

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Süleyman Uludağ  
İstimdâd Ss, 9-26

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Uludağ  
İstimdâd Ss, 9-26

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz Gündoğdu  
Mevlâna (ö.672/1273)'nın Şathiyye Türünde Yazdığı Bir Gazeli'nin Şerhi: Şerh-i Ebyât-ı Celâleddîn-i Rûmî Ss, 27-46

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ERDOĞAN  
Seyyid Seyfullah Kasım Efendi (ö.1010/1601) ve "Miftâh-ı Vahdet-i Vücûd'' Adlı Risâlesi Ss, 47-61

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulvahap YILDIZ  
Meybudî (ö. 570/1174)'nin Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri Ss, 63-77

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eyüp YAKA  
Fethullah İbn Sadreddîn eş-Şirvanî (ö.1036/ 1626)'nin ibadet Risâlesi Ss, 79-95

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Tenik  
Sosyo-Psikolojik Açıdan Zikir ve Şanlıurfa Dergâh Camii Örneği Ss, 97-116

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Koç  
Ölüm Psikolojisi I Ss, 117-146

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Baz  
Sanal Âlemde Tasavvuf Ss, 147-156

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mesnevîhan Ali Fuad Translator: Halim Gül  
Preparation: Cerîde-i Sûfiyye'den Vücûd Lahût ve Nâsût Ss, 157-160

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilaver Gürer  
Klasiklerimiz/VII "el-Fethu'r-rabbânî ve'l-feyzu'r-rahmânî" (Abdülkâdir eI-Geylânî - ö. 561/1166) Ss, 161-172

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim M. Abu-Rabi' Translator: M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
Modern Mısır'da el-Ezher Sûfizmi: Sûfî Düşüncesi Ss, 173-198

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Johan G. J. ter HAAR Translator: Halil İbrahim ŞİMŞEK  
Ahmed Sirhindî'nin Nakşibendî Geleneğine Bakışı Ss, 199-208

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler VII Ss, 209-220

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Çelebi  
Book Presentation and Evaluation: Annemarie Schimmel "İslâm'ın Mistik Boyutları" Ss, 221-229

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri