ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessSon SayıEditor
Doç. Dr. Ali NAMLI

Assistant Editor


İstanbul  2016

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note


Ahmet Murat Özel  
Seb’îniyye’nin Hermetik Bir Silsilesi (mi?) -Ebu’l-Hasan eş-Şüşterî’nin el-Kasîdetü’n- Nûniyye’si Üzerine Bir Tahlil- Ss, 1-23
A Hermetic lineage of Sab‘īniyya? - A Study on al-Qa īda al-Nūniyya by Abū al- asan al-Shushtarī
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra Doğan  
Çelebioğlu Külliyesi; Mevlevîliğin İran’daki ilk Temsilciliği Ss, 25-46
Çelebioğlu Complex: The Earliest Representation of the Mawlawiyya in Iran
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necdet Tosun  
Mâtürîdiyye ve Tasavvuf İlişkisi Ss, 47-54

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan Övüç  
1341 Defterine Göre 1925’te Üsküdar Tekkeleri Ss, 55-113

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali İhsan Kılıç  
Mevâkı‘u’n-nücûm’un Tevfîk Bahsi Üzerine Abdullâh Salâhî Uşşâkî’nin Yaptığı Nazmen Tercüme ve Hâşiyesi Ss, 115-126

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Sami Uzuner  
Mustafa Behcet Bey’in Muhammed Fassı Tercüme ve Şerhi Ss, 127-184

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Bilal Yamak  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik : Kalenderîler XIV.-XVII. Yüzyıllar Ss, 185-194

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Murat Özel  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî Hakkındaki En Eski Üçüncü Kaynak Ss, 195-199

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Büşra Belgeli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ekrem Buğra Ekinci, Hayatı ve Hâtıralarıyla Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Ss, 201-204

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Büşra Çakmaktaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Haşim Şahin, Dervişler ve Sufi Çevreler Ss, 205-209

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri