ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim12 . SayıEditör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı


Ankara  2004

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurettin Turgay  
İslam'da Haset Kavramı, ss. 73-96

Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Yılmaz Soyyer  
Arşiv Belgeleri ışığında ll. Meşrutiyet Döneminde Bektaşilik, ss. 97-109

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Bolat  
Kuşeyri'de Melâmet ve Bir Mülâhaza, ss. 111-122

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Tosun  
Tasavvuf Kültüründe Tekke Yemekleri, ss. 123-135

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Çalışkan  
Yunus Emre'nin Bir İlâhisi ve Dilbilim Açısından incelemesi, ss. 137-157

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Uzun  
Divan Şiirinde Hz. Nuh'un Tasavvufi Yönden Ele Alınması, ss. 167-172

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nuri Küçük  
Mevlana'nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu iddiaları ll, ss. 173-197

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer Çelik  
Abdulahad Nuri'nin Divanında Tasavvuf, ss. 197-204

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedriye Reis  
Muhaddis ve Mutasavvıf Gözüyle Bir Hadis, ss. 205-224

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfikar Güngör  
Ahlâkî ve Edebî Bir Osmanlı Dergisi: Mekârimü'l-Ahlâk, ss. 225-238

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem Cebecioğlu  
Klasiklerimiz/Xl "Avarifü'l-Ma'arif" Ebu Hafs Şihabuddin Ömer es-Sühreverdî (539/1144-632/1234), ss. 239-264

Özet | Abstract | Tam Metin |

Butruz Abu MANNEH Çeviren: Hür Mahmut Yücer  
19. Yüzyıl Başlarında Osmanlı'da Nakşi-Müceddîdilik, ss. 265-291

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kermit SCHOONOVER Çeviren: Ali BOLAT  
Muhasibi ve er-Riaye Adlı Eseri, ss. 293-301

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hür Mahmut Yücer  
Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XI, ss. 202-209

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Köle  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bilen Kalp-Ruhsal Dönüşümün Sûfi yolu, ss. 311-338

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem Cebecioğlu  
İrfan Gündüz: "Tasavvuf, kulu Allah'la beraber yapmaya çalışan bir metod, bir gayret, bir hedeftir.", ss. 339-411

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa Çelik  
Tasavvuf Tarihinde Arif Kavramı, ss. 25-52

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ögke  
Tasavvufta “Kenz-i Mahfî” Düşüncesi ve Sofyalı Bâlî Efendi (96O/1553)’nin “Küntü Kenzen Mahfiyyen” Şerhi Bağlamında Varoluşun Anlamı, ss. 9-24

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Özköse  
Hacı Bayram Veli ve Yaşadığı Döneme Tesiri, ss. 53-72

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri