ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim13 . SayıEditör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı


Ankara  2004

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Hamdi Akseki Çeviren: Halil İbrahim Şimşek  
Hazırlama: Sûfiye-i Kirâm Hazarâtının Rûh Hakkındaki Tarz-ı Telakkîleri, ss. 383-393

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Aşkar  
Kadın Sûfîleri Anlatan Bir Menâkıbnâme: Menâkıb-ı Veliyyâti'n-Nisâ, ss. 75-98

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem Cebecioğlu  
Osman Türer: "Tasavvuf insanın kendisini, varlığı ve Allah'ı keşfetme gayretinin bir ifadesidir.", ss. 517-595

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Bolat  
Ebu'I-Abbas İbn Ata (ö. 309/922)'nın Bazı Tasavvufi Temel Kavramiara Bakışı, ss. 301-322

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban Ali Düzgün  
Tecrübe, Dil ve Teoloji: 'Dini Tecrübe'nin Teolojik Yorumu, ss. 99-118

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Abdülhayy el-Leknevî - A. Ebu Gudde Çeviren: Hayati Yılmaz  
KIasik Dönem Bazı Tefsir, Hadis ve Tasavvuf Eserlerinde Yer Alan Hadislerin Değeri Üzerine, ss. 469-492

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Turan Günaydın  
Diriliş Dergisinde Yayınlanmış Tasavvufi Çevrimyazılar Bibliyografyası, ss. 501-515

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver Gürer  
Klasiklerimiz/XII ''Fususul-Hikem" (Muhyiddin İbn Arabi, 560~638/1165-1240), ss. 395-442

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Cahid Haksever  
Turhallı Mustafa Efendi ve Bazı Tasavvufi Kavrarnlara Yaklaşımı, ss. 363-381

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Kara Hür Mahmut Yücer  
Trabzonlu (Oflu) Nakşi-Halidi Yusuf Şevki Efendi ve Hediyyetü~z-zakirin hüccetü~s-salikfn Adlı Eseri, ss. 323-362

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih Kesler  
Kur'an-ı Kerim ve Hadislerde Şefaat inancı, ss. 119-153

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat Koca  
Osmanlı Fakihlerinin Sema, Raks ve Devran Hakkındaki Tartışmaları, ss. 25-74

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Kunt  
Sultan Ahmed Hazini'nin Hayatı ve Eserleri, ss. 265-288

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Küçük  
Batı'da "Sufizm" Mes'elesine Toplu Bir Bakış, ss. 231-263

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fritz MEIER Çeviren: Ramazan Muslu  
Horasan ve Klasik Tasavvufun Sonu, ss. 443-468

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Özköse  
Fülânî Hareketi Önderleri İle Bornu Ulemâsından el-Kânimî Arasında Gerçekleşen, Savaş Barış, Tekfir Uhuvvet Tartışmalarının Yer Aldığı Mektuplaşmalar, ss. 189-230

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Tatcı  
Yeni Bilgiler ışığında Üsküdarlı Şeyh Muhammed Nasuhî (1058-1648/1130-1718) , ss. 155-187

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Tosun  
Tasavvuf Kültüründe Meyve, ss. 289-300

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Uludağ  
Ruhbanlık ve Tasavvuf, ss. 9-23

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Uludağ  
Ruhbanlık ve Tasavvuf, ss. 9-23

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri