ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim







15 . Sayı



Editör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı


Ankara  2005

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Süleyman Uludağ  
KERAMET - II, ss. 7-35

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhakim Yüce  
KOZMİK YETKİ: TASARRUF, ss. 37-49

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman Koçkuzu  
ŞEYHZÂDE AHMET BEY VE YOZGAT’IN HATIRLATTIKLARI, ss. 51-62

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çelik  
KUR’AN-I KERİM’E GÖRE MELEKLERİN BİR KISIM PEYGAMBERLERE, SALİH KİŞİLERE HUSUSİ VE BÜTÜN MÜ’MİNLERE UMÛMÎ YARDIMLARI, ss. 63-87
According to Quran Angelsʹs Especially Supporting to the Messengers and Their Generaly upporting to the whole Believers
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Soysaldı  
KALBİN MANEVÎ HASTALIKLARINDAN YALAN VE KORUNMA YOLLARI, ss. 89-105

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Akpınar  
KUR’ÂN’A GÖRE MÜSLÜMANIN GÖNÜL DÜNYASI: KALBİN EYLEMLERİ VE SORUMLULUĞU, ss. 107-121

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Yıldız  
ZÂHİR-BÂTIN DAYANIŞMASI: MUTASAVVIF MEVLÂNÂ HÂLİD İLE FAKÎH İBN ÂBİDÎN ÖRNEĞİ, ss. 123-136
The Correspondance between The famous Sufi Mawlana Khalid and the Well-known Faqih in the first half of XIXth.
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur Özdoğan  
RUHSAL YAKLAŞIM VE İNSAN TÜRKİYE’DE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ, ss. 137-152

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Naci Kula  
ENGELLİ BİREY VE AİLESİNİN SOSYAL UYUMUNDA “YARATILANI HOŞ GÖR YARADANDAN ÖTÜRÜ” ANLAYIŞININ ROLÜ, ss. 153-176
The role of the approach of ʺtolerate the created for the sake of the creatorʺ on the socıal adoptatıon ofthe handıcapped ındıvıduals and theır famılıes
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman KASAPOĞLU  
BİR DİNÎ TECRÜBE OLARAK KU’RAN’DA HUŞÛ, ss. 177-190
Modesty in Quran as a Religious Experience
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
HALLÂC’IN “ENE’L-HAKK” SÖZÜ BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ’NIN ŞATAHÂT YORUMU, ss. 191-223

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Öztürk  
HALVETİYYE TARİKATINA MENSUP XVI. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, ss. 225-252
A Discussion on 16th Century’s Dîwân Poets Coming from Khalwatiyyah Dervish Order
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hür Mahmut Yücer  
TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE’NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ, ss. 253-288

Özet | Abstract | Tam Metin |

Müfit Selim Saruhan  
İBN KEMMÜNE VE NEFS HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, ss. 289-300

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Tatlı  
FUSÛSUʹL-HİKEM ŞÂRİHİ ABDULLAH-I BOSNEVÎʹYE (Ö. 1054/1644) AİT BİR RİSÂLE: ER-RİSÂLE FÎ TEMESSÜLİ CİBRÎL, ss. 301-310
al-Risala about Gabrielʹs Temessul (Appearing as a man) for Abdullah Efendi al-Bosnawi Exʹegete of Fusus al-Hikam
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran Döner  
İSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN KİTÂB-I KEBÎR’İ VE BURSEVÎ’DE VÂRİDÂT KÜLTÜRÜ, ss. 311-334

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
ÜRDÜN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİNDE TASAVVUFLA İLGİLİ BULUNAN TEZLER, ss. 335-349

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Çift  
HATMU’L-EVLİYÂ, EBÛ ABDULLAH MUHAMMED B. ALİ EL-HAKÎM ET-TİRMİZÎ (Ö.320/932), ss. 351-376

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bernd Ratke Çeviren: Ramazan Muslu  
18. YÜZYILDA TASAVVUF GEÇİCİ BİR DEĞERLENDİRME DENEMESİ, ss. 377-414

Özet | Abstract | Tam Metin |

Josef van Ess Çeviren: Ömer YILMAZ  
LÜBNAN MAKALELERİ, ss. 415-452

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Halil İbrahim Şimşek  
Hazırlama: TASAVVUF VE MEŞRÛTİYET, ss. 453-456

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Küçük Süleyman Gökbulut , Hür Mahmut Yücer , Ali Tenik , Burhan Baltacı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMELERİ, ss. 471-482

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
PROF. DR. HAMİD ALGAR İLE RÖPORTAJ, ss. 483-500

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular




Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri