ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim17 . SayıEditör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş, Ahmet Cahid Haksever

Ankara  2006

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEthem Cebecioğlu  
Şatahât İbarelerinin Anlaşılmasına Doğru: Metodik Bir Deneme, ss. 7-27
A Methodical Attempt to Understand the Paradoxical Sufi Words
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saffet Sancaklı  
HZ. PEYGAMBER’İN ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME BAĞLAMINDA ÎSÂR (DİĞERGAMLIK) KAVRAMINA VERDİĞİ ÖNEM, ss. 29-56
The importance Prophet Muhammed attributed to the concept of altruism in the context of bringing up virtuous human beings.
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman KASAPOĞLU  
YUSUF VE ZÜLEYHA AÇISINDAN KUR’ÂN’DA “NEFS-İ EMMÂRE” KAVRAMI - FREUD’UN “İD” KAVRAMIYLA BİR MUKAYESE, ss. 57-71
“Nefs-i Emmare” in the Qur’an
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulvahap YILDIZ  
MEYBUDÎ’NİN KEŞFU’L-ESRÂR VE ‘UDDETU’L-EBRÂR ADLI TEFSİRİ, ss. 73-102
Kasf al-asrar wa ‘Uddat al-abrar of Mabudi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rüya KILIÇ  
OSMANLI DEVLETİ’NDE YÖNETİM-NAKŞBENDİ İLİŞKİSİNE FARKLI BİR BAKIŞ: HÂLİDÎ SÜRGÜNLERİ, ss. 103-119
A Different View of the Relations between the Naqshbandi and the Administration in the Ottoman State: The Khalidi Exiles
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ERDOĞAN  
İSLÂM DÜŞÜNCESİ’NDE “KÂMİL TABİAT/TIBÂU’T-TÂMM” FİKRİ, ss. 121-149
The Idea of The Perfect Nature in The Islamic Thought
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi KIZILER  
CÂHİDÎ AHMED EFENDİ’NİN “ABDEST, NAMAZ VE HAC” İBADETLERİNE DAİR BAZI BÂTINÎ YORUMLARI, ss. 151-159
Some Spiritual Comments About “Abdest, Namaz and Hac” from Câhidî Ahmed Efendi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah DAMAR  
TASAVVUF TERİMLERİNİN OLUŞUMU, ss. 161-189
The Formation of Sufic Concepts
Özet | Abstract | Tam Metin |

İshak Güven GÜVELİOĞLU  
RİZE MEŞAYİHİ, ss. 191-216
The Sufi Masters of Rize
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Turan Günaydın  
ALİ BEHCET EFENDİ VE RİSÂLE-İ UBEYDİYYE-İ NAKŞBENDİYYE’Sİ, ss. 217-235
Ali Bahcat Efendi and His Work Called The Risala-i Ubaydiyya-i Nakshbandiyya
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
SON DÖNEM RİFÂÎ ŞEYHLERİNDEN EDİRNELİ KABÛLÎ MUSTAFA EFENDİ’NİN RİSÂLE-İ TASAVVUF ADLI ESERİ, ss. 237-266
Rısale-i Tasavvuf of Kabulı Mustafa Efendı who is from Edırne and is Rufaıyah Sheıks of Last Century
Özet | Abstract | Tam Metin |

Itzchak Weismann Çeviren: Hülya Küçük  
SURİYE VE İSRAİL’DE TARİKATLAR: GÜNÜMÜZDEKİ DURUMA TOPLU BİR BAKIŞ, ss. 267-281

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
MUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABÎ (560-638/1165-1240), ET-TEDBÎRÂTÜ’L-İLÂHİYYE FÎ ISLÂHI MEMLEKETİ’L-İNSÂNİYYE, ss. 283-302

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Düzen Çeviren: Ali Tenik  
Hazırlama: Aziz Nesefî’ye Göre Allah, Kâinat ve İnsan, ( Doktora Tezi), ss. 303-322
God, Universe and Human According to Aziz Nesefî
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hür Mahmut Yücer  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: HÜSEYİN VASSAF’IN SEFİNE-İ EVLİYA VE GÜLZÂR-I AŞK’I, ss. 323-336

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ögke  
ULUSLARARASI SOFYALI BÂLÎ EFENDİ SEMPOZYUMU, ss. 337-349

Özet | Abstract | Tam Metin |

Renate BEYER Çeviren: Ömer YILMAZ  
HRİSTİYANLIK VE İSLÂM: ALLAH’A GİDEN FARKLI YOLLAR 1 ANNE MARIE SCHIMMEL’LE RÖPORTAJ, ss. 351-360

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri