ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim18 . SayıEditör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş

Ankara  2007

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Kara  
Vefatının 130. Yılında Kazasker Mustafa İzzet Efendi, ss. 9-18
Kazasker Mustafa Izzet Efendi on 130th Anniversary of his Death
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ögke  
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE “HAR (EŞEK)” METAFORU, ss. 19-41
The Metaphor of Donkey in the Masnawî of Mevlana
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Muslu  
HALVETİYYE’DE “ATVÂR-I SEB‘A” YAZMA GELENEĞİ VE SOFYALI BÂLÎ’NİN ATVÂR-I SEB‘A RİSALESİ, ss. 43-63
The Tradition of writing Atwar-ı Sab’a in The Khalwatiah order and Sofian Bali Afandi’s manuscript of Atwar-ı Sab’a
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Özköse  
TASAVVUFÎ TECRÜBEDE SALİKİN KENDİNDEN GEÇME DURUMU: VECD, ss. 65-85
Status of Ecstasy of a Traveler (Sālik) as a Mystical Experience: Wajd
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Küçük  
HAKK’IN SIRRINI FÂŞ ETMEYEN SÛFÎLER: SULTÂN VELED ÖRNEĞİ, ss. 87-102.
Sufis who do not Disclose the Secret of Haq: the Example of Sultān Veled
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
CEMÂL-İ İLÂHÎYE AYNA BİR YILDIZ: MEHMED NECMEDDİN OKYAY (28 OCAK 1883-5 OCAK 1976), ss. 103-111
A Star Reflecting the Divine Beauty : Mehmed Necmeddin Okyay
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
CEMÂL-İ İLÂHÎYE AYNA BİR YILDIZ: MEHMED NECMEDDİN OKYAY (28 OCAK 1883-5 OCAK 1976), ss. 103-111

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz Gündoğdu  
ÂŞIK SÜMMÂNÎ’DE AŞKIN METAFİZİĞİ, ss. 113-154

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman KASAPOĞLU  
KUR’ÂN’DA ÜMİT-İMAN İLİŞKİSİ, ss. 155-176

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Çift  
TASAVVUF ARAŞTIRMALARINDA ALMAN EKOLÜ: TARİHSEL BOYUT, ss. 177-190
The German School in Tasawwuf Studies: Historical Dimension
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Yılmaz  
TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE İNSAN–DÜNYA İLİŞKİSİ, ss. 191-203
The Relation Between Human and World in Tasawwuf Culture
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
KIRKLARELİ’DE TARİKATLAR VE TEKKELER, ss. 205-220
The Orders and the Dervishes Lodges in Kırklareli
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Çift  
TASAVVUFÎ ESERLERİN DAYANILMAZ CAZİBESİ: TASAVVUF ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN ÇEVİRİLER VE NİTELİKLERİ ÜZERİNE, ss. 221-228

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadirhan Hasan  
ÂLİM ŞEYH VE LEMEHÂT MİN NEFEHÂTİ’L-KUDS İSİMLİ ESERİ, ss. 229-242
Ālim Sheikh And His Work Titled Lamahāt Min Nafahāt Al-Quds
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatsa  
GÂZİYÂN-I RÛMDAN GİRESUNLU ŞEYH MUSTAFA VE DEPEALAN ZÂVİYESİ, ss. 243-261
Sheikh Mustafa of Giresun from Gāziyān-i Rūm and Depealan Dervish Hospice (Zāviya)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Şimşek  
MEHMED EMİN TOKADÎ’NİN TUHFETÜ’T-TULLÂB Lİ HİDÂYETİ’L-AHBÂB RİSALESİNİN KARŞILAŞTIRMALI NEŞRİ, ss. 263-275

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Halil ARSLANTÜRK Çeviren: Yusuf Turan GÜNAYDIN  
Hazırlama: GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ’NİN HİLYETÜ’R-RİCÂL’İNDE MELÂMİYYÛN VE MUHADDESÛN ZÜMRELERİ, ss. 277-296

Özet | Abstract | Tam Metin |

George MAKDISI Çeviren: Ramazan Özmen  
HANBELÎ MEZHEBİ VE TASAVVUF, ss. 297-310

Özet | Abstract | Tam Metin |

Werner KRAUS Çeviren: Abdurrahman MEMİŞ  
HÂLİDİYYE TARİKATININ ENDONEZYA’YA GİRİŞİ HAKKINDA BAZI NOTLAR, ss. 311-319

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Göztepe Çeviren: Ömer Yılmaz  
Hazırlama: Yüksel Göztepe, Abdülkerim Kuşeyrî’de Hâller ve Makamlar, ss. 335-342

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Özaydın  
II. ULUSLAR ARASI OSMANLI’DAN CUMHURİYETE DİYARBAKIR SEMPOZYUMU, ss. 385-395

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem Cebecioğlu  
PROF. DR. ERHAN YETİK* İLE MÜLÂKAT, ss. 397-463

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri