ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim







20 . Sayı



Editör
Ethem Cebecioğlu

Editör Yardımcısı
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş

Ankara  2007

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Ethem Cebecioğlu  
Hz. Mevlânâ Üzerine Genel Bir Değerlendirme, ss. 7-12

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem Cebecioğlu  
HZ. MEVLÂNÂ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME, ss. 7-12

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kamil Yılmaz  
MEVLÂNÂ VE MESAJI, ss. 13-19

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sönmez KUTLU  
TARİHSEL SÜREÇTE ALEVİLİĞİN YAZILI KAYNAKLARINDA YAPILAN METİN TAHRİFATI: SAFVETU’S-SAFÂ’NIN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN, ss. 21-32

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Demirci  
SULTAN MAHMUT VE AYAZ, ss. 33-38

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz BATUK  
REDDİYE/POLEMİK GELENEĞİ VE MEVLÂNÂ’NIN HIRİSTİYANLIK ALGISI, ss. 39-68
Tradition of Polemic and Mawlana’s Understanding of Christianity
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Küçük  
MEVLEVÎ HANIM HALÎFE VE ŞEYHLER, ss. 69-78
Mawlawī Female Substitutes and Sheiks
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Özköse  
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI, ss. 79-92

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Ali Çetinkaya  
“İKİZ RUHLAR”IN KONUŞMA DİLİ SEMÂ, ss. 93-115
The Language of “Twins Souls” Semâ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih Ceyhan  
İSMAİL RÜSÛHÎ ANKARAVÎ’NİN MESNEVÎ TAHKÎKİ: MESNEVÎ’DEKİ MÂNÂYA METODOLOJİK BİR YAKLAŞIM, ss. 117-142
The Analysis of Mathnawi by Ismail Rusuhi Anqarawi a Methodological Approach to the Meaning in Mathnawi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan AKTAŞ  
MODERN TÜRK ŞİİRİNDE MEVLÂNÂ VİZYONU VE MİSYONU, ss. 143-158

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
ERZİNCAN MEVLEVÎHÂNESİ SON POSTNİŞÎNİ KEMAHLI İBRAHİM HAKKI EFENDİ’NİN DÎVÂN’INDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ, ss. 159-174
Thoughts that are wıth Mevlana And Mevlev ı of İbrahim Hakkı Gentleman from Kemah who is Last Sheikh of Erzincan Mevlevihane in His Divan
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet Kılıç  
MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA FELSEFE VE FİLOZOFLAR, ss. 175-202
Philosophy and Philosophers in Thinking World of Mevlânâ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ögke  
2007 DÜNYÂ MEVLÂNÂ YILI MÜNÂSEBETİYLE, ss. 203-210

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
2007 MEVLÂNÂ YILINDA İRFAN HAMLELERİ, ss. 211-216

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
PROF. DR. SÜLEYMAN ULUDAĞ* İLE SÖYLEŞİ, ss. 219-230

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
PROF.DR. MUSTAFA KARA* İLE SÖYLEŞİ, ss. 231-235

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
PROF. DR. OSMAN TÜRER* İLE SÖYLEŞİ, ss. 237-247

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
PROF. DR. ABDULHAKİM YÜCE* İLE SÖYLEŞİ, ss. 249-254

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
PROF. DR. MUSTAFA AŞKAR İLE SÖYLEŞİ, ss. 255-260

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
PROF. DR. DİLAVER GÜRER* İLE SÖYLEŞİ, ss. 261-266

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN* İLE SÖYLEŞİ, ss. 267-274

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
DOÇ. DR. HİMMET KONUR* İLE SÖYLEŞİ, ss. 275-281

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
DOÇ. DR. İSA ÇELİK* İLE SÖYLEŞİ, ss. 283-289

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
DOÇ. DR. HÜLYA KÜÇÜK* İLE SÖYLEŞİ, ss. 291-295

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
DOÇ. DR. SÜLEYMAN DERİN* İLE SÖYLEŞİ, ss. 297-302

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
DOÇ. DR. CENGİZ GÜNDOĞDU* İLE SÖYLEŞİ, ss. 303-313

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
DOÇ. DR. RİFAT OKUDAN* İLE SÖYLEŞİ, ss. 315-321

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
YRD. DOÇ. DR. SEZAİ KÜÇÜK* İLE SÖYLEŞİ, ss. 324-350

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
KABİR HELMINISKI İLE SÖYLEŞİ, ss. 351-353

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
DR. SÂFİ ARPAGUŞ* İLE SÖYLEŞİ, ss. 355-364

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
DR. M. MUSTAFA ÇAKMAKLIOĞLU* İLE SÖYLEŞİ, ss. 365-373

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
DR. SALİH ÇİFT* İLE SÖYLEŞİ, ss. 375-380

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
DR. HÜSEYİN KURT* İLE SÖYLEŞİ, ss. 381-391

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
DR. ALİ TENİK* İLE SÖYLEŞİ, ss. 393-403

Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan DAĞ Sare ÇETİNTAŞ  
TEZ TANITIM VE DEĞERLENDİRME, ss. 405-408

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap ŞAH  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İbn-i Bezzâz, Safvetü’s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Mecd, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî 1994., ss. 409-414

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular




Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri