ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim24 . SayıEditör
Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Necdet Tosun

İstanbul  2009

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNadirhan Hasan  
Arslan Bâb ve Ahmed Yesevî, ss. 1-10
Arslan Bab and Ahmad Yasawi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Arslan Bâb ve Ahmed Yesevî, ss. 1-10
Arslan Bāb and Ahmad Yasawī
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nuri Küçük  
Şems-i Tebrizî’nin Tasavvufî Meşrebi ve Mevlânâ’nın Düşüncelerine Tesiri , ss. 11-38
Shams Tabrizi’s Mystical Disposition and His Influence on Mawlana’s Thought
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulmecit İslamoğlu  
Mudurnulu Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk Adlı Eserindeki Dil ve İfade Özellikleri, ss. 39-73
Davud-i Khalwati of Mudurnu and Stylistic Forms in His Gulshen-i Tevhid u Tahkik
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Şafak  
Mevlânâ’ya Atfedilen “Yine Gel…” Rubâîsine Dair, ss. 75-80
About a Quatrain Attributed to Mawlana: “Come, come again, whoever you are”
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Aksu  
Aziz Mahmud Hüdâyî Adına Kayıtlı Mevlid-i Şerîf ve Mi’râciye Risâlesi, ss. 81-96
The Risala Attributed to Aziz Mahmud Hudayi entitled Mawlid-i Sharif and Mi’rajiya
Özet | Abstract | Tam Metin |

R. Sean O'fahey Çeviren: Kadir Gömbeyaz  
Askıya Alınmış Sûfîlik –Sudan Mehdisi ve Sûfîler–, ss. 97-112

Özet | Abstract | Tam Metin |

Franz Rosenthal Çeviren: Ercan Alkan  
Felsefe ve Tasavvuf Arasında İbn Arabî , ss. 113-149

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
Tez tanıtım ve değerlendirme: The Concept of Hikmah in Early Islamic Thought , ss. 151-161

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
Tez tanıtım ve değerlendirme: Zeynüddîn-i Hâfî ve Tasavvufî Görüşleri , ss. 162-171

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Bedirhan  
Tez tanıtım ve değerlendirme: Çağdaş Türk Düşüncesinde İbn Arabî Felsefesinin Ele Alınışı , ss. 172-181

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nedim Tan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken -Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun- , ss. 183-187

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Sacid Arı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Süleyman Uludağ, Dört Kapı Kırk Eşik: İslâm Toplumlarında Sûfî Gelenekler ve Derviş Tipleri, ss. 188-190

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Bedirhan  
Sempozyum ve toplantı notları: Azerbaycan’da Tertip Edilen İbn Arabî Sempozyumu (10 Ekim 2009), ss. 191-194

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nuri Küçük  
Sempozyum ve toplantı notları: “Güneşle Aydınlananlar”-Uluslararası Hz. Şems Sempozyumu (11-16 Aralık 2009, ss. 195-197

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri