ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim25 . SayıEditör
Hasan Kâmil Yılmaz

Editör Yardımcısı
Necdet Tosun

İstanbul  2010

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan Kamil Yılmaz  
Mükemmeliyetçi Hocamız: Mustafa Tahralı, ss. 3-7

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Alkan  
Prof. Dr. Mustafa Tahralı: Biyografik ve Bibliyografik Bir Not, ss. 9-19

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin Işık  
Aziz Dost, ss. 21-23

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahrettin Olguner  
Elli Beşinci Yılında Dostluğa Dipnot, ss. 25-30

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Demirci  
Tanıdığım Mustafa Tahralı, ss. 31-42

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Kara  
Hakikatli İnsan, ss. 43-51

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül Paçacı Tuncay  
Böyle Olurdu Bu Devirde Kâr-ı Nâtık Güftesi, ss. 53-55

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Durusoy  
Yokluktan Varlık, Yanlıştan Doğru Öğrenilmez!, ss. 57-60

Özet | Abstract | Tam Metin |

Safi Arpaguş  
Mesnevî'den Tefe'ül, ss. 61-63

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kara  
Vefatının 110. Yılında Süleyman Senih Efendi, ss. 107-121
Süleyman Senih Efendi on 110th Anniversary of His Death
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reşat Öngören  
Osmanlılar Döneminde Semâ ve Devrân Tartışmaları, ss. 123-132
Discussions of Sema and Devran during the Ottoman period
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver Gürer  
Mesnevî’nin Son Hikâyesi Işığında Aşkın Anlatılamazlığı ya da Mesnevî Neden Sonlandırılmamıştır?, ss. 133-143
The Ineffability of Love in the Light of the Mathnawi’s Last Story Or Why Was the Mathnawi not completed?
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Caferov  
Seyyid Ali es-Sabit er-Rifaî ve "Kisve-i Ma'rifî" Adlı Risalesi, ss. 145-195
Seyyid Ali es-Sabit er-Rifai and his treatise of Kiswa-i Maarif
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Tosun  
Sûfî Gözüyle Hac, ss. 197-209
Hajj from Sufi Perspective
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safi Arpaguş  
Tasavvufî Düşünce ve Şerh Geleneğinde Mevlânâ Celaleddin Rûmî-Muhyiddin İbn Arabî İlişkisi, ss. 211-238
The Relationship between Mawlana Jalaladdin Rumi and Ibn Arabi in the Tradition of Sufi Commentary and Thought
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadirhan Hasan  
Mevlânâ’nın Mesnevî’si Tesirinde Yazılan Çağatayca Bir Eser: Baba Rahim, ss. 239-250
A Chagatai Work Written under the Influence of Rumi’s Mathnawi: Baba Rahim Mashrab’s Work Titled “Mebde-i Nûr”
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel Akkaya  
Bir İbn Arabî Tâkipçisi Şemsüddîn İsmâil b. Sevdekîn, ss. 251-259
A follower of Ibn Arabi: Shamsuddin Ismael b. Sawdakin
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nasr Hamid Ebu Zeyd Çeviren: Semih Ceyhan  
İbnü’l-Arabî’ye Göre İnsan-Âlem, İnsan-Allah İlişkisi, ss. 261-293

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Tosun  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Muhammed Hayat Nevşahî, Tezkire-i Nevşahiyye, ss. 295-297

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Cengiz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mahmut Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Giriş, ss. 299-303

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Bedirhan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mehmet Demirci, Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü: Makaleler, ss. 305-307

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ünal  
Osmanlı Âlim ve Mutasavvıfı Ebû Said Muahmmed Hadimî Sempozyumu, ss. 309-313

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ünal  
Tasavvuf Anabilim Dalı III. Koordinasyon ve İstişare Toplantısı, ss. 315-317

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri