ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim26 . SayıEditör
Hasan Kâmil Yılmaz

Editör Yardımcısı
Necdet Tosun

İstanbul  2010

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDilaver Gürer  
Osmanlılar'da Semâ, Devrân, Raks Tartışmaları ve İki Şeyhulislam Risalesi, ss. 1-23
Two Treaties by Two Ottoman Sheikh al-Islam and Discussions during the Ottoman Empire on Sufi Dance (Sama’ and Dawran)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih Ceyhan  
Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisi'ndeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selânikli Mehmed Es’ad Dede, ss. 25-70
Mathnawi-Reciter Mehmed Es’ad Dede of Salonika: Under the Light of Tahir al-Mevlevi’s Memoir’s published in Mahfil Magazine
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
Ölümsüzlük Düşüncesi ve Ölüm Sezgisi Üzerine, ss. 71-90
On the Idea of Immortality and Intuition of Death
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Derin  
Şamlı Bir Sûfî: Şeyh Arslan Dımaşkî ve Tevhîd Risâlesi, ss. 91-124
Sheikh Arslan of Damascus and his Epistle on Tawhîd
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver Selvi  
Beyzâvî Tefsirinde Nefs Tezkiyesi ve Takva, ss. 125-161
Spiritual Purification and Piety in the Exegesis of Baidawi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Baltacı  
Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Mirsâdü’l-ibâd, ss. 163-177
Mersād al-ebād As a Sufi Classic
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim Kara  
Karabâş-ı Velî’nin Elifbânın İlk Dört Harfini İbn Arabî Perspektifinden Yorumlaması Üzerine, ss. 179-207
On Karabâş-ı Velî’s Interpretation of the First Four letters of the Arabic Alphabet through Ibn Arabi’s Perspective
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz الأستاذ الدكتور زعيم خنشلاوي  
التصوف في تاريخ الجزائر, ss. 209-219

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zaîm HINŞELÂVÎ Çeviren: Dilaver GÜRER  
Cezâyir Târihinde Tasavvuf, ss. 221-235

Özet | Abstract | Tam Metin |

Robert WISNOVSKY Çeviren: Ercan ALKAN  
Şiî Kelâmda Ekberî Dönüşümün Bir Yönü, ss. 237-252

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nasr Hâmid Ebû Zeyd Çeviren: Semih CEYHAN  
İbn Arabî’ye Göre Te’vil ve Mârifet, ss. 253-286

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Kara  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası, ss. 287-330
Halil İbrahim ŞİMŞEK , Sâfi ARPAGUŞ , Semih CEYHAN , M.Nedim TAN , Yusuf Turan GÜNAYDIN , K.Yusuf ÜNAL , Ercan ALKAN
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri