ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim27 . SayıEditör
Hasan Kâmil Yılmaz

Editör Yardımcısı
Necdet Tosun

İstanbul  2011

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan Kamil Yılmaz  
Yüzü, Sözü ve Özü ile Güzel Bir İnsan: Muhterem Selçuk Eraydın Hocam, ss. 3-10

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Alkan  
“Sanman Taleb-i Devlet ü Câh Etmeğe Geldik”: Selçuk Eraydın’ın (1937-1995) Hayâtı ve Çalışmaları, ss. 11-22

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin Işık  
Selçuk Eraydın’ın Ahlâkî Şahsiyeti, ss. 23-30

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Demirci  
Bir Güzel İnsan: Selçuk Eraydın, ss. 39-43

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ünal  
Mustafa Tahralı ile Merhûm Selçuk Eraydın’a Dâir, ss. 45-56

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Erkal  
Hocam Selçuk Eraydın, ss. 57-58

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadrettin Gümüş  
Bir Mirac Gecesiydi, ss. 59-68

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Çiçek  
Selçuk Eraydın Hocamızı Anarken, ss. 69-74

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Tosun , Ali Namlı  
İrfan Gündüz ile Merhûm Selçuk Eraydın Hakkında , ss. 75-79

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Demirci  
Gazi Dervişler ve Balkanlar, ss. 147-159

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kara  
Mustafa Eşref Paşa ve Dîvan’ındaki Tasavvufî Kültür, ss. 161-168

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Aşkar  
Mutasavvıfların Ashâb-ı Kehf Kıssası Hakkındaki Bazı Yorumları, ss. 169-178

Özet | Abstract | Tam Metin |

Moeen Nizami  
Studies on Shams-e Tabrizi in the Indian Subcontinent, ss. 203-218
Hint Alt Kıtasında Şems-i Tebrîzî Hakkında Araştırmalar
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Derin  
Benedict’in The Rule İsimli Eseri Çerçevesinde Ruhbânlık ve Tekke Hayatına Bir Bakış, ss. 219-252
Revisiting the Priesthood and Monastic Life from the Scope of Benedict’s Work Titled The Rule
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nermin Öztürk  
Lamaist ve Sûfî Gelenek Üzerinden “Kutsal Yolculuğu” Yeniden Düşünmek, ss. 253-268
Rethinking the Sacred Journey from Lamaist and Sufi Traditional Perspectives
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Övüç  
Mecmua-i Tekâyâların Serencamı ve Yeni Bir Liste Neşri, ss. 269-320
The End of Majmua-i Takaya (List of the dervish lodges) and Publication of a New List
Özet | Abstract | Tam Metin |

Molla Fenârî Çeviren: Semih Ceyhan  
Vahdet-i Vücûda Dair On Kaide: Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye Ait Bir, ss. 321-327

Özet | Abstract | Tam Metin |

Giuseppe Scattolin Çeviren: Ercan Alkan  
İslâm’da Tasavvuf ve Hukuk: Zimmîler Hakkında İbn Arabî’nin (560/1165-638/1240) Bir Metni, ss. 329-350

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdur Rashid Bhat Çeviren: Süleyman Gökbulut  
Şah Veliyyullah Dihlevî: Tasavvufî Düşüncelerinin Bir Değerlendirmesi, ss. 351-361

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri