ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim28 . SayıEditör
H. Kâmil Yılmaz

Editör Yardımcısı
Necdet Tosun

İstanbul  2011

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Tahralı  
L’expression en Alternance dans Les Fusûs al-Hikam, ss. 1-11
The Paradoxical Terminology in Fusus al-Hikam
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Çift  
Mısır’da Bir Bektaşî Dergâhı Kütüphânesi, ss. 13-39
A Bektashi Lodge Library in Egypt
Özet | Abstract | Tam Metin |

eyyüp tanrıverdi  
XVI. Yüzyıl Osmanlı Bilginlerinden Halvetî-Sünbülî Şeyhi Merkezzâde Ahmed Efendi, ss. 41-56
A 16th Century Ottoman Scholar, Halwatî-Sunbuli Sheikh Merkezzâde Ahmed Efendi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman GÖKBULUT  
Necmeddîn Kübrâ’nın Risâle-i Sefîne’si ve Tesviyetü’l-İmâd Adlı Şerhi, ss. 57-96
Najm Al-Dîn Al-Kubrâ’s Risala-i Safina And It’s Commentary Titled Tesviyetu’l-Imad
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nedim Tan  
Mehmed Muizzuddin Celvetî ve Menâzilü’s-sâlikîn Tercümesi, ss. 97-135
Mehmed Muiz al-Dīn Jalwatī and His Translation of Manāzil al-Sālikīn
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulcebbar Kavak  
Şeyh Ma’rûf el-Berzencî ve Kādiriyye Tarîkatının Süleymaniye ve Çevresinde Yaygınlaşmasındaki Rolü, ss. 137-157
Sheikh Ma‘rûf al-Barzanjî and His Role in Growth of Qādiriyya Order in and around Sulaymaniyah
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz عارف نوشاهی  
رسالۀ مزارات تاٴليف خواجه محمد پارسا بخارايی, ss. 159-171

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail TAŞPINAR  
Mesnevî’de Erken Dönem Hıristiyanlık ve Pavlus, ss. 173-191
Early Christianity and Paul in the Mathnawi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebu’l-Kāsım el-Kuşeyrî Çeviren: Ercan ALKAN  
Lüma’ fi’l-i’tikād, ss. 193-198

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebu’l-Kāsım el-Kuşeyrî Çeviren: Ercan ALKAN  
Lüma’ fi’l-i’tikād, ss. 193-198

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebu’l-Kāsım el-Kuşeyrî Çeviren: Ercan ALKAN  
el-Fusûl fi’l-usûl, ss. 199-213

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lawrence G. POTTER Çeviren: Hanifi ŞAHİN  
Moğollar Sonrası İran’da Sûfîler ve Sultanlar, ss. 215-243

Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Gündüz  
Araştırma Notları, ss. 245-292

Özet | Abstract | Tam Metin |

MESUT SANDIKÇI Cafer DURMUŞ , Necattin HANAY , Orkhan MUSAKHANOV , M.Akif KOÇ , Ali İhsan KILIÇ , Muammer CENGİZ Ercan ALKAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap Tanıtımları, ss. 319-169

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri