ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim30 . SayıEditör
Prof. Dr. Necdet TOSUN

Editör Yardımcısı


İstanbul  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Aşkar  
Ömeru’l-Fuâdî’nin Menâkıbnâmesine Göre Şeyh Şâbân-ı Velî’nin Tasavvufî Şahsiyetine Bir Bakış, ss. 1-32
From an Academic Consideration of Menāqibnāme Literature, An Overview of the Mystical Personality of the Sheikh Sha’bān Valī, as Recorded in the Menāqibnāme by Omar Fuādī
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Gündüz  
Ahmed Hüsâmeddin Dağıstânî’nin Beled Sûresi Tefsiri, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Acer  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sehven Ebu’l-Hasan Harakānî’ye Nisbet Edilen Bir Risâlenin Tercümesi: Risâle-i Tarîk-i Ebu’l- Hasan Harakānî, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İhsan Kılıç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Risâle-i Usûl ü Evrâd-ı Uşşâkiyye’si, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz Kitap ve Sempozyum Değerlendirmeleri  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası, ss.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Aşkar  
Ömeru’l-Fuâdî’nin Menâkıbnâmesine Göre Şeyh Şâbân-ı Velî’nin Tasavvufî Şahsiyetine Bir Bakış, ss. 1-32
From an Academic Consideration of Menāqibnāme Literature, An Overview of the Mystical Personality of the Sheikh Sha’bān Valī, as Recorded in the Menāqibnāme by Omar Fuādī
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Salim Güven  
Osmanlı Sûfîlerinin İran Safevîlerine Yaklaşımında Azîz Mahmûd Hüdâyî Örneği, ss. 33-60
Ottoman Sufis’ Approach towards Iranian Safawids: The Case of Aziz Mahmud Hudayi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Cengiz  
Manzum Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Gülşen-i Râz, ss. 61-86
Gulshan-i Rāz as a Poetic Sufi Classic
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin Dartma  
تأويلات جمال الخَلْوَتِي من سورة الفاتحة والضحى إلى سورة الناس, ss. 87-135
Esoteric Exegesis of Jamal Khalwati from al-Fatiha (the Opening) and al-Duha (the Forenoon) to the Chapter of Nas (Men)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Alkan  
Es’ad Erbilî’nin Tercüme-i Kasîde-i Münferice Adlı Eseri, ss. 151-172
Es’ad Erbilî’s Book titled Tarjuma-i Qasîda-i Munfarija
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri