ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim32 . SayıEditör
Prof. Dr. Necdet Tosun

Editör Yardımcısı


İstanbul  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHalil Baltacı  
‎Saf Aşkın Üstadı: Ahmed Gazzalî ve Tasavvuf Anlayışı‎, ss. 1-41
Master of Pure Love: Ahmed Ghazzali and his Understanding of Sufism‎
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Baltacı  
“Saf Aşkın Üstadı”: Ahmed Gazzalî ve Tasavvuf Anlayışı, ss. 1-41
“Master of Pure Love: Ahmed Ghazzali and his Understanding of Sufism”
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayri Kaplan  
Zeynü’l-A‘yâd: Şeyh Sahafî’nin Hacı Bayrâm-ı Velî’ye Ait “Çalabım Bir Şâr Yaratmış” Şiirine Yazdığı Şerh, ss. 43-73
Zayn al-A’yâd: A Commentary by Shaykh Sahafî on Hadji Bayram’s Poem “Çalabım bir şâr yaratmış”
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Necmettin Bardakçı - M. Saffet SARIKAYA - Nejdet GÜRKAN  
İbnü’s-Serrâc’a Göre Sarı Saltuk, ss. 75-110
Sari Saltuk: According to Ibn al-Sarrâj
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver Selvi  
Sûfîlerin Ricâlü’l-Gayb Tanımı, Taksimi ve Buna Dayanak Yaptıkları Hadisler, ss. 111-137
Sufi Definition and Classification of Rijal al-Ghayb and The Prophetic Traditions Upon Which They Base This Concept
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Baz  
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Halifelerinden Şeyh Hâlid-i Cezerî ve Basret Dergâhı, ss. 139-167
Sheikh Khalid-i Jazari, One of the Successors of Mawlana Khalid-i Baghdadi, and the Sufi Lodge in Basret
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arthur F. BUEHLER Çeviren: Mehmet ATALAY  
İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin Mektûbât’ında Şerîat ve Ulemâ, ss. 169-181
Shariat and Ulama in Ahmad Sirhindi’s Collected Letters
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülnaz Saidova  
Yâkub Çerhî’ye Âit Tefsirin Orta Asya Türkçesine Yapılan Tercümeleri, ss. 183-190

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren:  
Hz. Ali’ye Atfedilen Seyr ü Sülûk Mertebeleri ile İlgili Bir Risâlenin Tercümesi: Tercemetü etvâri’sseyr ve’s-sülûk, ss. 191-202

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra Ceylan Şule Bayraktar  
Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî’nin Münâzara-i Dil ü Cân Adlı Risâlesi ve Türkçe Tercümesi, ss. 203-220

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren:  
Mustafa el-Bekrî’ye Âit el-Feyzü’l-Ahmediyyü’rrevî Adlı Eserin Tercümesi: Tercüme-i Şerh-i Salât-ı Ahmed Bedevî, ss. 221-244

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Sacid Arı  
Halil Sıdkî el-Halvetî’nin Abdurrahman Câmî’ye Ait Bir Beyit Üzerine Yazdığı Şerh: Şerh-i Beyt-i Heme Sârî Heme Ârî, ss. 245-255

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası, ss. 257-285

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri