ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim33 . SayıEditör
Prof. Dr. Süleyman Derin

Editör Yardımcısı


İstanbul  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOrkhan Musakhanov Necdet Tosun  
Tefsîru’l-Ceylânî’nin Abdülkādir Geylânî’ye Nisbeti Meselesi, ss. 1-16
The Problem of the Attribution of Tafsir al-Jailani to Abdulqadir Jailani
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safi Arpaguş  
Galata Mevlevîhânesi Örneğinde İstanbul Mevlevîliğinin Kültürel Hayata Etkisi, ss. 17-37
Istanbul Mawlawi Order’s Influence on Cultural Life: The Case of Galata Mawlawi Lodge
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safi Arpaguş  
Galata Mevlevîhânesi Örneğinde İstanbul Mevlevîliğinin Kültürel Hayata Etkisi, ss. 17-37
Istanbul Mawlawi Order’s Influence on Cultural Life: The Case of Galata Mawlawi Lodge
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILDIZ  
İşârî Tefsirin Kabul Şartları Bağlamında Cemâl-i Halvetî’nin Kısa Sûrelere Getirdiği Yorumlar, ss. 39-56
Jamal Khalveti’s Interpretations of the Short Qur’an Chapters within the Context of the Conditions for the Validity of Sufi Qur’an Commentary
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Salim Güven  
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi ve Arûsiyye Tarîkatı, ss. 57-94
Shebenderzade Filibeli Ahmed Hilmi and Arusiyya Sufı Order
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arthur F. BUEHLER Çeviren: Mehmet Atalay  
Ahmed Fârûkî Sirhindî: Yeni Bir Değerlendirme, ss. 95-118

Özet | Abstract | Tam Metin |

William CHITTICK Çeviren: Ahmet Murat ÖZEL  
Şîa’da Bir Şazelî İzi, ss. 119-122

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri Uygun  
Tasavvuf Mûsikîsinden İki Salât, ss. 123-128

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran Çetin  
Abdülhakim Arvâsî ve Tasavvuf Anlayışı, ss. 129-150

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nedim Tan  
Topçuzâde Mehmed Ârif Bey’in Ankāu muğrib, el-İnsânü’l-kâmil ve Miftâhu’l-vücûdi’l-eşher’den Yaptığı Tercümeler, ss. 151-223

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Şeyma Özkan  
Miralay Mehmed Sâdık Bey’in Fütûhât-ı Mekkiyye’nin 148. Bâbı Tercümesi, ss. 225-247

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Sakar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası, ss. 249-250

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Sena Yönlüer  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Muharrem Varol, Islahat Siyaset Tarikat: Bektaşiliğin İlgası Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Tarikat Politikaları (1826-1866), ss. 251-257

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Sakar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Beşir Ayvazoğlu, Yunus, Ne Hoş Demişsin, ss. 259-262

Özet | Abstract | Tam Metin |

Öncel Demirdaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mustafa Altunkaya, Bahru’l-Ulûm Tefsirinin (Ali Semerkandî) Tasavvufî Açıdan İncelenmesi, ss. 263-266

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri