ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim37 . SayıEditör
Doç. Dr. Ali Namlı

Editör Yardımcısı


İstanbul  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBakri Aladdin  
كتاب الخلوة لابن عربي : دراسة وتحقيق, ss. 1-44
Kitab al-Khalwa of Ibn Arabi: Critical Edition
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman GÖKBULUT  
Seyyid Haydar Âmülî ve Câmi’u’l-esrâr ve Menba’u’l-envâr Adlı Eserinde Tasavvuf-Şiîlik İlişkisi, ss. 45-71
Sayyid Haydar Āmulī and Sūfīsm-Shi’ism Relationship in His Jāmi’ al-asrār va Manba’ al-anvār
Özet | Abstract | Tam Metin |

Carlos Del M. RIO ve Lyle J. WHITE Çeviren: Selma BAŞ  
Maneviyatı Dindarlıktan Ayırmak: Hilomorfik Bir Bakış Açısı, ss. 73-113
Separating Spirituality From Religiosity: A Hylomorphic Attitudinal Perspective
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Sami Uzuner  
Mustafa Behcet Bey’in Nahçıvânî Tefsirinin Mukaddimesi Tercümesi: Behcetü’l-Fevâihi’r- Rahmâniyye, ss. 115-146

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Karataş  
Aliyyü’l-Kārî’nin el-Mülemma‘ Şerhu’n-Na‘ti’l- Murassa‘ Adlı Arapça Risâlesinin Tercüme ve Şerhi, ss. 147-197

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadirhan Hasan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Akmal Saidov, Hazret-ı Zengi Ata, Taşkent: Şark Neşriyat-Matbaa, 2015, ss. 199-204

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri