ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim38 . SayıEditör
Doç. Dr. Ali NAMLI

Editör Yardımcısı


İstanbul  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Murat Özel  
Seb’îniyye’nin Hermetik Bir Silsilesi (mi?) -Ebu’l-Hasan eş-Şüşterî’nin el-Kasîdetü’n- Nûniyye’si Üzerine Bir Tahlil-, ss. 1-23
A Hermetic lineage of Sab‘īniyya? - A Study on al-Qa īda al-Nūniyya by Abū al- asan al-Shushtarī
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Doğan  
Çelebioğlu Külliyesi; Mevlevîliğin İran’daki ilk Temsilciliği, ss. 25-46
Çelebioğlu Complex: The Earliest Representation of the Mawlawiyya in Iran
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Tosun  
Mâtürîdiyye ve Tasavvuf İlişkisi, ss. 47-54

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Övüç  
1341 Defterine Göre 1925’te Üsküdar Tekkeleri, ss. 55-113

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İhsan Kılıç  
Mevâkı‘u’n-nücûm’un Tevfîk Bahsi Üzerine Abdullâh Salâhî Uşşâkî’nin Yaptığı Nazmen Tercüme ve Hâşiyesi, ss. 115-126

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Sami Uzuner  
Mustafa Behcet Bey’in Muhammed Fassı Tercüme ve Şerhi, ss. 127-184

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Bilal Yamak  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik : Kalenderîler XIV.-XVII. Yüzyıllar, ss. 185-194

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Murat Özel  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî Hakkındaki En Eski Üçüncü Kaynak, ss. 195-199

Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra Belgeli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ekrem Buğra Ekinci, Hayatı ve Hâtıralarıyla Seyyid Abdülhakîm Arvâsî, ss. 201-204

Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra Çakmaktaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Haşim Şahin, Dervişler ve Sufi Çevreler, ss. 205-209

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri